Forskellige typer og muligheder for et livreddercertifikat

Hvis du står med drømmen om at blive certificeret livredder, er der i Danmark flere forskellige kurser, som kan give dig et certifikat til forskellige typer af livredning. De giver alle sammen forskellig adgang til områder, hvor du efterfølgende kan arbejde som livredder. Derfor er det vigtigt, at man sætter sig grundigt ind i de forskellige typer for livredning, der er, samt hvilke præcise krav og forudsætninger, som der stilles til dem hver især. I dette blogindlæg vil vi komme ind på de forskellige muligheder inden for livredning, som forhåbentlig kan være med til at gøre dit valg lettere.

Livredder i bassin

Denne retning er for dig, der ønsker at være livredder i diverse bassiner rundt omkring i landet. Her er der tale om ansvaret for gæsterne og vandsikkerheden ved bassiner og svømmehaller. Ved udstedelse af dette certifikat må du arbejde som livredder i det bassin, hvor du har bestået din prøve. Der er fysiske krav til den endelig prøve, som er den internationale standard fra ILS. For at tage den endelige prøve, skal man være fyldt 17 år. Under denne type livredningsprøve kan du blive testet i svømmetest, udspring og dykkertest. Dette er for at sikre, at du lever op til de krav og standarder, der stilles. For at gøre dig klar til en sådan prøve, er der i de fleste svømmehaller og klubber etablerede livredningshold. Her kan man sammen træne sine færdigheder inden den endelige livredningsprøve.
Dreng langer hovedspring i pool
Førstehjælpskursus

Erhvervslivredderprøven

Det er også muligt at tage vejen som livredder med erhvervslivredderprøven. Denne kan man dog kun tilgå, såfremt man allerede er fastansat som livredder i en offentlig svømmehal eller badeanlæg. Derudover skal du for at tage denne livredder uddannelse være fyldt 18 år og bestå et kursus med førstehjælp. Selve erhvervslivredderpøven er inddelt i to dele; anlægsdelen og bassindelen. Under anlægsdelen gennemgår man de sikkerhedsforanstaltninger, der er på anlægget. Derefter kommer bassindelen, hvor man skal bestå de forskellige test.

Kystlivredder

Udover disse to livredderprøver, kan du tage en helt anden retning – nemlig kystlivredder. Dette er for dig, der ønsker at gøre en forskel og sikre sikkerheden på de åbne have. I Danmark er det Trygfonden, som står for at ansatte kystlivredderne. Hvis man vælger denne retning, er det en anden form for prøve, man skal bestå, som kaldes åbent vand livredderprøven. Her testes man i sine færdigheder inden for svømning på åbent hav, samt at man kan bruge og anvende udstyr korrekt. Med denne retning inden for livredning, er du med til at sikre sikkerheden for de badende gæster på strandene i landet.
Livredder på stranden

Skal du i gang som livredder?

Hvis du er blevet overbevist og gerne vil i gang med en livredderuddannelse, så er det bare med at udforske dine muligheder i landet. Der findes nemlig mange forskellige steder, hvor du kan blive livredder, og træne dine færdigheder, sådan at du på sigt kan bestå din livredderprøve. Et eksempel på en skole, der i landet tilbyder et livredderbevis, er Paul Petersens Idrætsinstitut. Her tages beviset delvist i bassin og på kanten. Her kan du, ved beståelse af bassinlivredderprøven, få udstedt et certifikat som bassinlivredder. Du kan læse mere om livredderbeviset på skolens hjemmeside.